خدمات پس از فروش:

کنترل کیفی از نظر صحت عملکرد و وضعیت ظاهری دستگاه و متعلقات، قبل از ارسال برای مشتری

خدمات حین از فروش:

حمل، نصب و آموزش (کاربری) دستگاه در محل مشتری تا نهایتا 48 ساعت پس از صدور فاکتور در سراسر کشور

7 روز گارانتی رضایت:

امکان عودت کالا تا 7 روز در صورت عدم رضایت از کیفیت کالا (به شرط حفظ شرایط اولیه)

36 ماه گارانتی و خدمات:

پشتیبانی تلفنی نامحدود 24 ساعته، اعزام کارشناس فنی به محل مشتری، ارائه دستگاه جایگزین در کوتاه‌ترین زما ممکن در مدت زمان توقف دستگاه در مرکز، رفع عیوب، تعمیر یا تعویض قطعات دستگاه

12 ماه بیمه:

پوششش بیمه‌ای تا سقف 80% ارزش کالا پس از تایید کارشناس مربوطه در خصوص حوادثی نظیر ضربه، شکستگی، نفوذ مایعات، آتش سوزی، سقوط از ارتفاع، نوسانات برق

60 ماه خدمات پس از فروش:

ارائه خدمــات تعمیــر، تعویــض، تامیــن قطعــات یدکــی، ارائه فایــل هــای راه انــداز ســخت افــزاری، ارائه خدمــات نگهــداری و پشــتیبانی بــا اخــذ هزینــه هــای مصــوب و ارائه خدمــات تلفنــی رایــگان پــس از اتمــام دوره گارانتــی بــا هــدف تضمیــن صحــت عملکــرد محصــوالت خریــداری شــده

‫0/5 ‫(0 نظر)