blank
blank
blank
blank
blank
blank

3mil>

حداقل اندازه قابل تشخیص

blank

pixel (480 در 640 )

تکنولوژی قرائت

blank

باسیم

نوع اتصال

blank

1D & 2D

بارکدهای قابل پشتیبانی

blank

1.5m Drop test

مقاومت در برابر سقوط از ارتفاع

blank

USB keyboard RS-232 serial interface

انواع اتصال

blank

20%>

حداقل وضوح قابل تشخیص

blank

1D:3- 40cm QR(20mil): 2-20cm

فاصله قرائت

blank

دارد

پایه

blank

دستی تفنگی

شکل کاربری

دانلود سنتر

blank
blank
blank
blank